Regulamin sprzedaży 20%

 1. Sprzedaż 20% ma na celu zmniejszenie kosztów odprawy granicznej, związanej z importem towarów do Norwegii
 2. Firma Tomas flytting zobowiązuje się do przetransportowania, towarów pomiędzy Polską a Norwegią
 3. Firma Tomas Flytting nie ponosi odpowiedzialności za towar uszkodzony, niepełnowartościowy, z ukrytymi wadami fabrycznymi,
 4. Gwarantem jest sprzedawca po stronie Polskiej, firma Tomas Flytting wyłącznie pośredniczy w sprzedaży pomiędzy zamawiającym a sprzedawcą
 5. Firma Tomas Flytting zakupi towar dla klienta zamieszkałego w Norwegii, dokona wszelkich formalności związanych z odprawą i odsprzeda go z fakturą norweską
 6. Klient ponosi dodatkowo tylko koszty transportu,
 7. Koszt powiększony o 20% dotyczy tylko sprzedawców którzy są płatnikami 23% podatku VAT
 8. Oferta 20% dotyczy artykułów o wartości powyżej 300 pln,(pozycja na fakturze) do artykułów o mniejszej wartości jest doliczony koszt kodu celnego w wysokości 20 pln do każdej pozycji na fakturze
 9. Realizacja zamówienia jest najszybciej jak tylko to możliwe, i nie powinna przekroczyć 14 dni roboczych, chyba że sprzedawca zakłada inaczej
 10. Firma Tomas Flytting zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 100% wartości zamówionego towaru
 11. Płatność za fakturę i transport powinna być uregulowana najpóźniej w dniu dostawy
 12. Firma Tomas Flytting zastrzega sobie prawo do kontroli przesyłek prywatnych wysłanych do nas w celu transportu do Norwegii. W przypadku braku zgody przesyłka zostanie odesłana do nadawcy na jego koszt
  • W przypadku stwierdzenia w przesyłce rzeczy niedozwolonych (alkohol, papierosy, itd.) firma Tomas Flytting również odeśle przesyłkę do nadawcy, obciążając dodatkowo karą w wysokości 100 PLN
 13. Przesyłki za pobraniem realizujemy wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z firmą Tomas Flytting